Про послугу

Про послугу - 1

Успішний досвід будівництва комерційних і адміністративних будівель в Україні свідчить про високу якість послуг, які надають наші фахівці. Особливу увагу ми приділяємо:

–    отриманню дозвільних документів, що необхідні для початку виконання підготовчих і будівельних робіт, а також під час здачі готового об’єкта;
–    проєктній документації для виконання будівельних робіт, щоб вона відповідала всім вимогам законодавства;
–    залученню до виконання окремих видів робіт підрядників із відповідними кваліфікаційними сертифікатами (коли вони є обов’язковими);
–    застосуванню будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проєктним рішенням;
–    дотриманню вимог будівельних норм щодо пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення;
–    забезпеченню надійності та конструктивної безпеки об’єкта;
–    внутрішньому та зовнішньому інженерному обладнанню;
–    фіксуванню розходжень із проєктними рішеннями під час будівництва й усуненню зафіксованих відхилень.